Sensoren

De zintuigen van de robot worden beperkt tot het gebruik van volgende sensoren:

Via het testbordje werden de sensoren met succes uitgetest, zodat de informatie die ze uiteindelijk over de omgeving zouden leveren geimplementeerd kan worden in het programma.