Resultaat

En dit is het resultaat: een kleine, compacte en handige bandweerwagen die ter hulp kan snellen in geval van brand. Hierbij kan hij zowel door sensoren aangestuurd worden, als door een gebruiker m.b.v. een user interface.

 

Pas na heel wat debuggen werkte de schakeling. Om een voorbeeld te geven: we hebben gemerkt dat de schakeling niet werkt indien de bluetooth niet ingeplugd was, ook als dat deel van het programma niet wordt aangesproken. In automatische mode kwam de brandweerwagen niet dicht genoeg bij de kaars om ze te kunnen uitblazen.

Laat de beelden voor zich spreken...