Globaal SysteemPicture 2
Figuur 1
Globaal Systeem


1. MIC / Line-Out
Om het geluid op te vangen gebruiken we ofwel een electret microfoon, ofwel een line-out signaal. De electret is zeer goedkoop en zeer klein. Dus uiterst geschikt om de integreren op het circuit board. Het geluid dat wordt opgevangen door de electret microfoon of de line-out aansluiting, wordt vervolgens omgezet in een kleine spanningvariatie tussen 0V-5V (goed voor de PIC).


15-05-07_0006
Figuur 2
Electret Microfoon

15-05-07_0002
Figuur 3
Small Audio Jack (mono)


2. Amplifier + Rectifier
Aangezien de spanningsvariatie afkomstig van de electret microfoon zeer klein is, moet er een versterking gebeuren. Bovendien moet dit audiosignaal ook in het positieve gebied gebracht worden omdat de µController geen negatieve spanningen wenst aan de ingangen. Hiervoor plaatsen we een gelijkrichter (rectifier) in de versterkerschakeling.
Voor het line-out signaal is een minder grote versterking nodig, maar deze kan aangesloten worden op dezelfde versterkerschakeling als die van het electret-signaal.

3. PIC Safety
De ingangen van de µController eisen een spanningsverschil tussen 0V en 5V. Het is dus noodzakelijk dat we een veiligheid (safety) inbouwen in de schakeling zodat aan dit spanningsinterval voldaan kan worden. Dit is een eenvoudige schakeling die ervoor zorgt dat eventueel te hoge spannigen of negatieve spanningen begrenst worden.

4. µController
De µController (microcontroller) is het meest multifunctionele element van het systeem. De µController converteert het analoge audiosignaal naar een digitaal signaal. Verder stuurt het de hele LED Tower aan via serieel-parallelle schuifregisters. In de assemblercode van de PIC zal ook een procedure geschreven moeten worden die ervoor zorgt dat de LED-Tower niet teveel stroom zal trekken uit de voeding. Dit zal gebeuren door middel van clocken op de output-enable pin van de PIC. Als deze pin een 1 ontvangt zal de uitgang doorgegeven worden, met als gevolg de LED-rij brandt. Door dit snel aan en uit te zetten beperken we op deze manier de stroom.

5. LED Tower (Serieel naar parallel datatransitie)
Dit is de gehele LED-toren bestaande uit rijen LED's die het audiosignaal visueel zal weergeven.
Op de toren zelf hangen de serieel naar parallel schuifregisters met transistorversterking. Deze PCB's zetten de seriële data van de µController om naar parallelle data naar elke LED-rij. Er zijn 84 LED-rijen en de schuifregisters met transistorschakeling kunnen elk 8 rijen aansturen. Er zijn dus in totaal 11 PCB's op de toren bevestigd, allemaal aan elkaar doorgelinkt via een aantal datalijnen met bijhorende voedingslijnen en/of aardingslijnen. De LED-rijen zelf worden gevoed via een apart analoog circuit. De ene kant van de LED-rij hangt aan de +5V7A voedingslijn en de andere helft is verbonden met de transistorversterkerschakeling (in dit geval de ULN2803A) die de rij op het juiste moment met de aarding schakelt. (sinken) Op deze manier is het digitale circuit gescheiden van het analoge circuit.