Vrije Universiteit Brussel


Task definition + course material

Task Definition (in Dutch)

Voor het opleidingsonderdeel Mechatronica zijn de traditionele labo's vervangen door een project. Deze projectgerichte aanpak heeft het voordeel dat de studenten naast de puur technische kennis ook andere vaardigheden aanleren, zoals organiseren, zelfstandig werken, informatie opzoeken, presenteren en (misschien vooral) praktische problemen oplossen. Dit betekent dat bij de beoordeling van de projecten hiermee ook rekening zal gehouden worden. Het doel van dit project is de student aan de hand van een praktisch voorbeeld een duidelijk beeld te geven van wat de mogelijkheden en toepassingsgebieden zijn van microcontrollers. Dit project zal bestaan uit een gedeelte programmeren, een gedeelte elektronica en een gedeelte mechanica en uiteraard de link ertussen. Het project heeft niet tot doel de student tot een volwaardig programmeur om te scholen, wel zullen de basisinstructies bekeken worden en daarna zal de student deze zelfstandig toepassen in een praktisch project. Als uiteindelijk resultaat wordt er van de student verwacht een website (bij voorkeur in het Engels) te maken, ipv een verslag op papier, die de verschillende aspecten van het uitgevoerde project in detail beschrijft. Tot slot verwachten we van de studenten een demo en een mondelinge presentatie waarbij de website gebruikt mag worden. Het doel van de website is enerzijds het werk aan het verslag en presentatie te beperken, en anderzijds om de projecten beschikbaar te maken voor jullie opvolgers (ook jullie voorgangers hebben dit gedaan, maak er gebruik van). De voornaamste eigenschappen van een goed ingenieur waartoe dit project tracht bij te dragen zijn inventiviteit en zelfstandig werken.

De projecten worden in groepen van 3 personen uitgevoerd. De quotatie gebeurt per groep, tenzij de begeleiders menen dat er een duidelijk onderscheid is in de inzet en prestaties binnen een groep. Bij de quotatie zal rekening gehouden worden met volgende criteria:

  • Het uiteindelijke resultaat (behalen doelstelling, degelijkheid en afwerking)
  • Dagelijks werk (inzet, planning en organisatie)
  • Zelfstandigheid (vragen stellen mag, maar denk eerst zelf na!)
  • Verslag (webpage) en presentatie

De projecten zullen als volgt verlopen:

  • Voorstelling en verdeling projecten
  • Verdere uitleg per project door de begeleiders
  • Na 2 weken korte bespreking van de planning met de begeleiders
  • Na 4 weken tonen eerste deelprogramma’s
  • Inleveren verslag (min 1 week voor presentatie)
  • Presentatie en vragen beantwoorden (af te spreken met begeleiders)

Course Material

Up

©2019 • Vrije Universiteit Brussel • Dept. MECH • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene
• Tel.: +32-2-629.28.06 • Fax: +32-2-629.28.65 • webmaster