Software
Home Hardware Software Not to do Links Members

 

MAX
PIC

Het software gedeelte bestaat uit twee grote blokken. We onderscheiden de electronische sturing en de musicale programmatie.
Voor het programmeren van de PIC 16F877a verwijzen we naar de vlgende link Datasheets PIC16F877A .


De musicale programmatie gebeurt in het midi-compatibele programma MAX. Dit is een grafische programma waarvan een demoversie kan worden gedownload van het internet Max downloaden.