Not to do
Home Hardware Software Not to do Links Members

 

Tijdens het project hebben we volgende software en hardwarematige fouten gemaakt:

Software
  1. Assembler werkt hexadecimaal, indien een decimaal of binair getal gebruikt wordt, moet dit expliciet worden meegegeven door respectievelijk een D'_' of een B'_'.
  2. Let dat de baud rate steeds goed ingesteld is. Dit is afhankelijk van de gebruikte interface. Zo werkt midi bijvoorbeeld met een baud rate van 31.250 kHz.

 

Hardware
  1. Bij het gebruik van meettoestellen moet ten aller tijden worden opgepast dat er geen kortsluitingen worden veroorzaakt via de meetpin zelf. Hierdoor kunnen zowel de PIC als de spanningsregulator onherroepelijk beschadigd worden.
  2. Let dat de draden van de inlaatapparatuur goed van elkaar ge´soleerd zijn. Dit kan wederom tot fatale kortsluitingen leiden.
  3. Leg geen externe spanningen aan op pinnen die als uitgang van de PIC zijn gedefinieerd.  
  4. Zorg ervoor dat er, ook niet per ongeluk, geen contact kan zijn tussen loshangende draadjes.
  5. Bij het aansluiten van een din kabel moet je ervoor zorgen dat de pinnen juist aangesloten zijn.