Vrije Universiteit Brussel


Proposals 2006-2007

1. Universele kaartlezer voor toegangsdeuren: 2 pers
De meeste kaart-sloten om toegangsdeuren te openen werken met een aparte kaart, waardoor de gebruiker een extra kaart op zak heeft. Aangezien tegenwoordig bijna elke bankkaart, protonkaart, SIS-kaart of paspoort een chip bevat met een unieke identificatiecode, kan deze ook gebruikt worden. De bedoeling is een systeem te bouwen waar eenmalig de kaart wordt verbonden aan een persoon (meerdere kaarten per persoon mogelijk) en dat personen toegang kan gegeven worden afhankelijk van uur of dag. Ook moet gelogd kunnen worden via PC wie wanneer is binnengekomen. Aangezien het systeem weet wie er voor de deur staat moet ofwel een welkomsboodschap met naam verschijnen, ofwel ‘toegang geweigerd”.

2. DC-AC Convertor 1 fase/3fase: 2 pers.
De meeste commercieel beschikbare low-cost DC-AC convertoren (frequentiesturingen/ wisselrichters) geven een blokgolf van 50Hz als uitgang. Dit is voldoende voor een aantal toestellen, vooral voor toestellen die werken met een transformator. De professionele uitvoering die een sinusvorming uitgangsignaal gegenereerd, kan ook gebruikt worden voor de aansturing van motoren, maar is veel duurder. Bedoeling is dit type van sturing te bouwen met de microcontroller. De bedoeling is dat via een display en enkele knoppen de snelheid en aanloopsnelheid kan ingesteld worden. De uitbreiding naar 3 fasen is niet gevraagd in eerste instantie, maar is een mogelijke uitbreiding.

3. 24 LEDs die snel ronddraaien en zo beeld vormen: 2 pers.
Door een rij (bijvoorbeeld 24) leds snel te laten ronddraaien en op het juiste moment de LEDS individueel aan en uit te doen kan een beeld gevormd worden. Deze opdracht is dus een uitbreiding van een project van vorig jaar, waarbij een wijzerklok gemaakt werd gebouwd met 1 rij LEDs. De bedoeling is nu door een communicatie te voorzien tussen het draaiend gedeelte en de omgeving, verschillende patronen kunnen in te lezen. Op de PC moet een eenvoudig programma geschreven worden dat een bitmap kan omzetten naar stuursignalen voor de LEDs. Een extra uitdaging bestaat erin verschillende intensiteiten voor de LEDS te voorzien, door bvb één omwenteling de LEDs te laten branden en dan één of een aantal omwentelingen de LEDS uit te doen.

4. Visual sound indicator (toren met LEDS): 2 pers.
In het labo staat een toren met een 100 tal lagen. Op elke laag zijn een rij LEDS gemonteerd. De bedoeling is deze lagen zo aan te sturen zodat een indicatie kan gegeven worden van het geluidsniveau, vergelijkbaar met een equalizer. Er zijn meer lagen dan er uitgangen op de microcontroller zijn, dus er zal gebruikt moeten gemaakt worden van een shift register of serieel naar parallel omzetter. Het geluidssignaal moet ofwel via een interne micro gemeten worden, ofwel via externe aansluiting. Er moeten ook een aantal speciale effecten geprogrammeerd worden, zoals bijvoorbeeld ‘sneeuw’ die trager valt, …

5. Ontwerpen van verschillende demonstratiemodi voor een bekrachtigde onderbeenprothese: 2 pers.
Binnen het kader van het IPPAM-project wordt momenteel gewerkt aan de mechatronische opbouw van een onderbeenprothese die uitgerust is met pneumatische artificiële spieren. Het doel van dit doctoraatsproject is onderzoek uitvoeren naar de invloed van een geactueerde prothese op het stappatroon van onderbeengeamputeerden. De stijfheid van de prothese-enkel moet aanpasbaar zijn, alsook moet er een bepaald koppel kunnen geleverd worden. Aan de studenten wordt ten eerste gevraagd om een bediening met bedieningspaneel (displays, draaiknoppen,…) voor de prothese te ontwerpen. De prothese moet een aantal werkingsmodi bezitten. Zo moet het mogelijk zijn om de drukken in de verschillende pneumatische spieren handmatig in te stellen. Daarnaast moet het systeem beschikken over een automatische mode (waarin de spierdrukken ingesteld worden op basis van de signalen van foot switches) en tenslotte dient het systeem te beschikken over een demo-mode (nader te bepalen). De prothese moet voorzien worden van de nodige sensoren. Meerbepaald zou het gaan over: potentiometer(s) voor hoekdetectie enkelgewricht, foot switches voor detectie van grondcontact, druksensoren (zijn er al), rekstrookjes die de belasting (spanning) in de prothesebuis representeren. Per gebruikte sensor dient de betreffende sensorwaarde via een display gevisualiseerd te worden. Nadere info: Rino Versluys

6. Automatisering uitlezing trekbank: 2 pers.
Een bestaande kleine trekbank, die gebruikt zal worden in de labo’s van de bouwkunde, moet voorzien worden van een uitlezing die de resultaten wegschrijft in een Excel file. De uitlezing van de positie gebeurt via een optische encoder, de uitlezing van de loadcel is een analoog signaal tussen -10 en +10 V. De uitlezing moet een resolutie van 16 bit hebben, dit betekent dat een externe AD omzetter moet gebruikt worden. De gegevens moeten via de seriele poort doorgestuurd worden naar een PC, waarop een programma moet geschreven worden om de data weg te schrijven in een Excel file. Deze file moet voorzien worden van een header met daarin een korte beschrijving van de proefopstelling (datum, uur, afmetingen proefstuk, nummer proef, enz.) Voorbeelden van een VB prog waarin naar een Excelbestand geschreven worden en van de gewenste header van de Excel file zijn beschikbaar. Up

©2019 • Vrije Universiteit Brussel • Dept. MECH • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene
• Tel.: +32-2-629.28.06 • Fax: +32-2-629.28.65 • webmaster