Vrije Universiteit Brussel


Proposals 2004-2005

1. Elektronische binnenhuisthermostaat: 2 pers
De bedoeling is een thermostaat te maken, met 2 sensoren (TC55) om een verwarming te sturen. Op een alfanumerieke display (GDM1062A) moeten verschillende programma’s ingesteld en gekozen kunnen worden (dag, nacht, weekend, ...)

2. 24 LEDs die ronddraaien en zo beeld vormen (gestuurd door Tiltsensor): 2 pers
Door een rij (vb 24) leds snel laten rond te draaien kan een beeld gevormd worden. De rotatiesnelheid is niet constant, maar er moet gezorgd worden dat het beeld gelijk blijft bij veranderlijke snelheden. Via de PC moet een bitmap ingeladen kunnen worden, met 4 ‘grijstinten’. De leds op grotere straal moeten harder branden om de lichtintensiteit te uniformiseren.

3. Spiertrekbank automatiseren met software op PC.: 2 pers
Een mechanische trekband moet geautomatiseerd worden, zodanig dat de sturing en uitlezing via een standaard PC kunnen gebeuren. De positie wordt gestuurd door een DC motor (te sturen met PWM) en uitgelezen via optische encoder. De druk in de te testen pneumatische spier moet via de PC ingesteld kunnen worden en de krachtsensor, die een analoge uitgang heeft, moet via de PC kunnen uitgelezen worden. Resultaten moeten gevisualiseerd worden op het scherm en weggeschreven worden in een Excel-sheet.

4. Laserklok: 2 pers.
Door een pulserende laserpointer te richten op een schijf met 8 onder hoek geplaatste spiegels kan een beeld geprojecteerd worden. De controller moet geprogrammeerd worden zodat een tekst scrollend geprojecteerd kan worden. Er moet kunnen gekozen tussen verschillende teksten, die op voorhand via de PC moeten kunnen ingeladen worden (in EEPROM geheugen).

5. Bankkaart / SIS / Proton lezer en verificatieprog op PC: 2 pers.
De meeste kaart-sloten werken met een aparte kaart, waardoor de gebruiker weer een extra kaart op zak heeft. Aangezien tegenwoordig elke bankkaart, protonkaart, SIS-kaart een chip bevatten met een unieke identificatiecode, kan deze ook gebruikt worden. De bedoeling is een systeem te bouwen waar eenmalig de kaart wordt verbonden aan een persoon (meerdere kaarten per persoon mogelijk) en dat personen toegang kan gegeven worden afhankelijk van uur of dag. Ook moet gelogd kunnen worden via PC wie wanneer is binnengekomen. Op het deurslot moet een welkomboodschap met naam verschijnen.

6. DC-AC Convertor 1 fase: 2 pers
De meeste commercieel beschikbare low-cost DC-AC convertoren geven een blokgolf van 50Hz als uitgang. Dit is voldoende voor een aantal toestellen, maar de professionele uitvoering, die een zinsvorming uitgangsignaal gegenereerd, is universeel bruikbaar, maar veel duurder. Bedoeling is een microcontrollergestuurde omvormer te bouwen een AC motor in snelheid kan regelen. De snelheid, aanloopsnelheid, ... moeten toetsen en een display ingesteld kunnen worden.

7. I-cube : 2 pers
Het is de bedoeling om een robot muziek te laten maken. Door een toestel dat op een midi poort van een PC wordt aangesloten, worden acties van een robot opgemeten en ingelezen. Deze acties worden via het programma MAX op de PC gebruikt om muzieksamples te combineren. De software voorziet ook dat output signalen kunnen gegenereerd worden, die eventueel terug naar de robot kunnen gestuurd worden. De klimmende robot, die in het labo staat, zal gebruikt worden om signalen te genereren. Bestaande gelijkaardige systemen zijn miditron en i-cube.

Up

©2019 • Vrije Universiteit Brussel • Dept. MECH • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene
• Tel.: +32-2-629.28.06 • Fax: +32-2-629.28.65 • webmaster