Werkingsprincipe

Bij het inschakelen van het systeem moet eerst de klok ingesteld worden en vervolgens een mode. Dit stemt overeen met een temperatuursinterval dat vastgelegd is tijdens enkele vaste uren van de dag, afhankelijk van de gekozen mode. De grenzen kunnen manueel aangepast worden door het bedienen van de Tmin- en Tmax-knoppen. Initieel is Tmin gelijk aan 15 °C en Tmax gelijk aan 25 °C. De rest van het werk wordt door de thermostaat uitgevoerd.

Manuele wijzigingen van Tmin, Tmax, mode en klok komen op het moment zelf op het scherm te staan. Buiten de ingestelde uren werkt de thermostaat niet (off)

De verschillende modes zijn: